Πέντε διακρίσεις απέσπασε η Lidl Ελλάς στα Sales Excellence Awards 2020. Συγκεκριμένα, κέρδισε ένα Gold βραβείο στην ενότητα «Διάκριση στην Οργάνωση & τις Τεχνικές Πωλήσεων | Συνεργασιακές Πρακτικές – Cross Functional Team Co-operation» για το έργο «Διατμηματική Συνεργασία μεταξύ Τομέων Πωλήσεων & Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης», και δύο Silver, ένα στην ενότητα «Διάκριση Εταιρειών στην Εκπαίδευση & Ανάπτυξη των Στελεχών τους | Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Διοίκησης Πωλήσεων» για το διατμηματικό έργο ανάπτυξης εργαζομένων «[email protected]», και ένα στην ενότητα «Διάκριση στην Καινοτομία & την Πελατοκεντρικότητα | Καινοτόμες Τεχνολογίες Αυτοματοποίησης & Αναβάθμισης των Πωλήσεων» για το έργο «Αυτοματοποιημένη Παραγγελία Φρέσκων Προϊόντων». Επιπλέον, απέσπασε ένα Bronze στην ενότητα «Διάκριση στην Οργάνωση & τις Τεχνικές Πωλήσεων | Τεχνολογίες Οργάνωσης & Διαχείρισης του Τμήματος Πωλήσεων» και ένα ακόμη στην ενότητα «Διάκριση στην Καινοτομία & την Πελατοκεντρικότητα | Εξυπηρέτηση – Ικανοποίηση Πελατών».