Συγκαταλέγεται στο Gender-Equality Index 2019 του Bloomberg
Το WPP ανακηρύχθηκε industry leader στη λίστα Gender Equality Index 2019 του Bloomberg. Η λίστα, αναγνωρίζει εταιρείες που προάγουν την ισότητα των γυναικών στο χώρο εργασίας και τη διαφάνεια γύρω από τη σχετική δημοσιότητα.

Η λίστα του Bloomberg περιλαμβάνει 230 εταιρείες από 10 διαφορετικές αγορές, που εδρεύουν σε 36 χώρες. Αξιολογεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προάγουν την ισότητα των φύλων σε διαφορετικούς τομείς: Προϊόντα και υπηρεσίες, σχέσεις με τοπικές κοινωνίες, πολιτικές, στατιστικά δεδομένα. Το WPP είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου της που συγκαταλέγεται στη λίστα.

Ο CEO του ομίλου, Mark Read, σχολίασε: «Καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και διαφορετικότητας, χωρίς αποκλεισμούς, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό μας όσο και για τη δουλειά που παράγουμε, είμαστε υπερήφανοι που αναγνωριζόμαστε από το Gender Equality Index ως ηγέτες της βιομηχανίας μας».