Μια ακόμα διάκριση έλαβε η Recipe για την Endless EC και το Beegin στα PR Awards 2023, στην κατηγορία «Καλύτερη Επικοινωνία για CSR δράση».

Συγκεκριμένα, απέσπασε το Bronze Βραβείο, αποδεικνύοντας πως το Beegin αναγνωρίζεται για την καινοτομία και τα αποτελέσματά του, έχοντας ήδη αποσπάσει αρκετές διακρίσεις.

Ως μια δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στοχεύει στην προστασία του οικοσυστήματος και στην ανάκαμψη της Βόρειας Εύβοιας και καλεί άτομα και εταιρείες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η ενέργεια «εξελίχθηκε σε μία δράση ανοιχτή σε πρωτοβουλίες, ώστε όλοι να γίνουν κοινωνοί στην προσπάθεια στήριξης της Βόρειας Εύβοιας».