Περιλαμβάνεται στις 200 πιο δυναμικές επιχειρήσεις
Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ αναδείχθηκε ως μια από τις 200 πιο δυναμικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards, που διοργάνωσαν για δεύτερη συνεχή χρονιά η Eurobank και η Grant Thornton.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι μία από τις 200 εταιρείες, οι οποίες προκρίθηκαν στη 2η φάση αξιολόγησης των βραβείων, βάσει του μοντέλου αξιολόγησης Financial Growth/Health Matrix της Grant Thornton, και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 8.000 επιχειρήσεις. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται με ειδικές αναλύσεις βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών, καθώς και συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών, σε σύνολο 8.000 περίπου επιχειρήσεων.