Στα Bravo Sustainability Awards

Η Diageo διακρίθηκε στην κατηγορία «Bravo Market» για την πρωτοβουλία «Μαθαίνω για το αλκοόλ», μέσω της οποίας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους καταναλωτές αναφορικά με το ζήτημα της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Το πρόγραμμα υλοποιείται σταθερά εδώ και χρόνια, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και ΜΚΟ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων, η Diageo κλήθηκε να παρουσιάσει την πρωτοβουλία που αναπτύσσει για τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας.