Με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Wastewater Treatment

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου, η ΑΒ Βασιλόπουλος κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Wastewater Treatment» για το «Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Νερού και Διαχείρισης Αποβλήτων» που εφαρμόζει σε συνεργασία με την Ζαριφόπουλος Α.Ε., στις αποθήκες της στα Οινόφυτα.

Μέσω αυτού επετεύχθη ποιοτική διαχείριση των υδάτινων αποβλήτων στην ευαίσθητη και περιβαλλοντικά ελεγχόμενη περιοχή του Ασωπού. Τα βραβεία διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από το Plant Management της BOUSSIAS, με σκοπό να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποδομών.