Στο πλαίσιο του Salus Index 2015

Συγκεκριμένα και βάσει στοιχείων οικονομικού έτους 2014, η Novartis Hellas αναδεικνύεται ως πρώτη σε πωλήσεις θυγατρική πολυεθνικής εταιρείας φαρμάκου στην Ελλάδα, η οποία δημιουργεί πρόσθετη υπεραξία και στον τομέα του επιχειρείν, ασκώντας ενεργό ρόλο στον κλάδο της Υγείας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Active Business Publishing, στην ετήσια συνάντηση Επιχειρηματικής Αριστείας «Salus Index 2015» στον τομέα Υγεία – Φάρμακο – Ομορφιά. Το βραβείο παρέλαβε ο Pedro Barreiros, Οικονομικός Διευθυντής της Novartis Hellas, ο οποίος ανέφερε: «Μέσα από μια εκτεταμένη ασθενοκεντρική προσέγγιση που συμβάλλει σημαντικά και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της Υγείας, η Novartis Hellas επενδύει στην Ελλάδα και παραμένει πιστή στην αποστολή της να θεραπεύει τους ασθενείς και να βελτιώνει τις ζωές των συμπολιτών μας, ειδικά σε μια δύσκολη εποχή οικονομικής αβεβαιότητας όπως αυτή που διανύουμε».