Για την υποστήριξή της σε ανθρωπιστικές αποστολές

Το Hunger Hero 2016 βραβείο απονεμήθηκε στον Hans Vestberg, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνέδριου του World Economic Forum στο Νταβός της Ελβετίας. Τα τελευταία 15 χρόνια, η Ericsson παρέχει υποστήριξη κινητής επικοινωνίας σε οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως το WFP, κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών αποστολών, μέσω του παγκόσμιου εθελοντικού προγράμματος των εργαζομένων της, Ericsson Response. Το Ericsson Response έχει ενεργό δράση μέχρι στιγμής σε περισσότερες από 40 προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας, σε περισσότερες από 30 χώρες.