Σύμφωνα με το ΕΕΠΠΔ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σύμφωνα με το έργο αξιολόγησης των Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας, που ολοκλήρωσε και δημοσίευσε πρόσφατα το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης (ΕΕΠΠΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Απολογισμός της Interamerican διατηρείται μεταξύ των κορυφαίων εκθέσεων σε κάλυψη δεικτών GRI.

Ο Απολογισμός της εταιρείας κατετάγη δεύτερος στη βαθμολογία με ποσοστό ενσωμάτωσης θεμελιωδών αρχών κατάρτισης 72,5%, μαζί με τους Απολογισμούς της Εθνικής Τράπεζας και των Ελληνικών Πετρελαίων, ενώ πρώτος στην κατάταξη είναι ο Απολογισμός της εταιρείας Τιτάν (77,5%). Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της Interamerican -στην έβδομη έκδοσή του- αναπτύχθηκε με όρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα κεφάλαια για τον οργανισμό, την εταιρική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και οικονομία, την ιδιωτική ασφάλιση – την αγορά, το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και το περιβάλλον.