Στην κατηγορία Employee Experience

Η Teleperformance Greece, μέλος του πολυεθνικού ομίλου της Teleperformance, διακρίθηκε στα People Excellence Awards 2020. Συγκεκριμένα, η εταιρεία βραβεύτηκε στην κατηγορία Employee Experience, για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει, οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και αναβαθμίζουν την εμπειρία των εργαζομένων. Η διάκριση αυτή επιβραβεύει τις στρατηγικές και τις βέλτιστες πρακτικές στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στις εργασιακές σχέσεις, που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων μετεξέλιξης της Teleperformance Greece. Ο Chief Human Resources Officer της Teleperformance Greece, Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, δήλωσε: «Η βράβευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας αλλά και δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον».