Η Karabinis Medical αναδεικνύεται ως μία εκ των 500 ελληνικών επιχειρήσεων με την υψηλότερη κερδοφορία για το 2019. Αποδίδει τη διάκριση στην άμεση αντίδρασή της κατά τη διάρκεια της κρίσης, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε όλους τους τομείς. O Απόστολος Καραμπίνης, Founder & Entepreneur της Karabinis Medical, δήλωσε: «Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, διασφαλίζουμε την άρτια και σωστή λειτουργία της εταιρείας μέσα από μια εξειδικευμένη οργανωτική δομή, ώστε όλοι οι πόροι να συντονίζονται σωστά για την επίτευξη των επιχειρησιακών μας σκοπών. Ταυτόχρονα, έχω εφαρμόσει μια επιχειρηματική κατεύθυνση που βασίζεται στην καινοτομία, και μέσα από το άρτιο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης στοχεύουμε στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα χρηστικών για τον καταναλωτή».