Ανακηρύχτηκε ως η πιο κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία της χώρας

(ΤαλΙν) Η εταιρεία βραβεύτηκε για τις πρωτοβουλίες της να ενσωματώσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αναγνωρίσθηκε για τη βοήθεια που παρείχε σε πρώην υπαλλήλους της να βρουν νέες θέσεις εργασίας σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα.