Βραβείο αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης του κλάδου ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Το βραβείο «Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Κλάδου Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων» απονεμήθηκε στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της εταιρείας Γενική Αυτοκινήτων Α.Ε.Β.Ε. Ιωάννη Δ. Σαρακάκη από τον Parts Unit Manager της Honda Europe NV James Goodlife.