Στις «Most Sustainable Companies in Greece 2020»

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακηρύχθηκε ως πρωτοπόρος οργανισμός, αφοσιωμένος στην εφαρμογή και στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, στo πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασης των 25 «Most Sustainable Companies in Greece 2020». Η διάκριση των 25 εταιρειών προέκυψε μετά από αξιολόγηση και ένταξη αυτών στο «Sustainability Performance Directory», τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Γεωργακόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη πραγματοποιεί πλήθος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχοντας ως στόχο την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς».