Ο όμιλος Druckfarben Hellas, διακρίθηκε στην κατηγορία Silver από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και βάσει του Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), για τις επιδόσεις του στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το περιβάλλον, η Druckfarben Hellas αξιολογήθηκε για τις πολιτικές και ενέργειες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση των αποβλήτων και την περιβαλλοντική πολιτική του ομίλου.

Αντίστοιχα, για τις ενέργειες που απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο, ο όμιλος αξιολογήθηκε σχετικά με την ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας, την εξέλιξη των εργαζομένων, την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την επένδυση στην τοπική κοινωνία.

«Η σημαντική διάκρισή του, έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών και της υψηλής επικέντρωσής του να αποτελεί πρότυπο περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.