Στα Responsible Business Awards 2015

Η βράβευση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Roche Hellas για ουσιαστική προσφορά προς την ελληνική κοινωνία, με δράσεις που εξασφαλίζουν πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» έχει στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών που προέρχονται από οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. «Το πρόγραμμα “Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής” αποτελεί βασική δράση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Roche Hellas και το βραβείο αυτό επιβραβεύει, όχι μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και τη συνολική φιλοσοφία και στρατηγική της εταιρείας απέναντι στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες», δήλωσε η Φανή Πετρίδη, Sustainability and Patient Organizations Executive της Roche Hellas.