Η εταιρεία - μέλος του Horizon Media αναδείχτηκε USA Media Agency of the Year

Η Horizon Media αποτελεί ιδρυτικό μέλος του παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων Media agencies, Columbus Media Network. Το Columbus έχει επιλέξει τα κορυφαία, ανεξάρτητα, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών Media agencies σε περισσότερα από 30 κράτη παγκοσμίως, με στόχο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και με υψηλή εξειδίκευση στις τοπικές αλλά και διακρατικές ανάγκες των διαφημιστών και των διαφημιζόμενων πελατών τους. Μέλος του Columbus Media Network στην Ελλάδα είναι και το media agency Oxygen Media.