Το «Chess» θα διατεθεί στην αγορά από την Diginext

Η εφαρμογή θα μετατρέπει μια συνηθισμένη ξενάγηση σε ένα μουσείο σε μια προσωπική, διαδραστική εμπειρία εξιστόρησης και θα είναι διαθέσιμη σε smartphones και tablets. Πέρυσι, το Chess δοκιμάστηκε με επιτυχία στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Οι συντονιστές του προγράμματος αναμένουν ότι το Chess θα παρουσιαστεί στην αγορά σε δύο χρόνια.