Δραστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό των συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού έλαβε η Διοίκηση του ΕΟΤ, εντός και εκτός Ελλάδος.

Στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Δραστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό των συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού έλαβε η Διοίκηση του ΕΟΤ, εντός και εκτός Ελλάδος. Συγκεκριμένα, διακόπτονται η διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ στο εξωτερικό, το πρόγραμμα ταξιδιών εξοικείωσης για ξένους δημοσιογράφους και Τ.Ο.s στη χώρα μας, καθώς και η λειτουργία των γραφείων πληροφοριών ΕΟΤ σε Ακρόπολη και Αεροδρόμιο.

Η διακοπή των ταξιδίων εξοικείωσης και της λειτουργίας των Γραφείων Πληροφοριών ΕΟΤ σε Ακρόπολη και Αεροδρόμιο θα ισχύσει για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης, εφόσον απαιτείται. Ήδη από την προηγουμένη εβδομάδα, με εντολή του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη, τα γραφεία των 16 Υπηρεσιών ΕΟΤ εξωτερικού προσφέρουν ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον τουρισμό.