Εκμίσθωση Μέσων Μεταφοράς για διαφημίσεις

Το έργο, η εκτιμώμενη αξία του οποίου ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ, διαίρειται σε 5 ομάδες, ενώ κάθε ομάδα λεωφορείων (ομάδα 2 έως 5) έχει ισόποσα και ισοδύναμα κατανεμημένα οχήματα όλων των προσφερόμενων τύπων, δηλαδή αποτελείται από 5 mini, 8 midi, 62 λεωφορεία μήκους 12 μέτρων και 60 λεωφορεία μήκους 18 μέτρων. Η αρίθμηση των ομάδων των λεωφορείων έχει τυπικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους, ενώ μόνον η ομάδα των τρόλεϊ (ομάδα 1) αποτελεί μία ξεχωριστή και αυτόνομη ομάδα οχημάτων, που προσφέρεται συνολικά. Ο προϋπολογισμός για την ομάδα των τρόλεϊ είναι 500.000 ευρώ και από 200.000 ευρώ είναι για κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 8 Φεβρουαρίου 2013.