Με προϋπολογισμό 1,250 εκατ. ευρώ

Κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής πληροφόρησης, η οποία θα εξυψώσει την Ευρώπη στο επίπεδο των παγκόσμιων τουριστικών προορισμών και θα αναγάγει την εικόνα της σε ένα σύνολο ποικίλων, βιώσιμων και υψηλής ποιότητας τουριστικών προορισμών στις χώρες όπου οι αναπτυσσόμενες μεσαίες τάξεις αποτελούν μια νέα δυνητική αγορά για ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως οι χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), η Αργεντινή και η Χιλή.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.250.000 ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 14 Οκτωβρίου.