Δημιουργία εικονικής έκθεσης στο Μουσείο Πατρών

Το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, ΤΔΠΕΑΕ, διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα αναθέσει τη δημιουργία ψηφιακής εικονικής έκθεσης στο νέο Μουσείο Πατρών με την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 205.691,06 ευρώ, εκτός ΦΠΑ και η  προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2012.