Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακές Διαδρομές Σαμιακού Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Σάμου», συνολικού προϋπολογισμού 284.580 ευρώ. Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής του Σαμιακού Οίνου και η ανάδειξη του ως πολιτιστικό πόρο της Σάμου, αλλά και της Περ. Βορείου Αιγαίου. Θα δημιουργηθούν ψηφιακές διαδρομές για το Σαμιακό κρασί, που θα προβάλλονται από πολλαπλά κανάλια ενημέρωσης και θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες όπως το AR. Καταληκτική ημερομηνία για προσφορές είναι η 29/01/2021.