Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την «Υπηρεσία: Ενημέρωσης και προβολής δράσεων του μέτρου Α.Τ.06».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 218.612 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τους 18 μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 30/06/2022.