Με εκτιμώμενη αξία 186.580 ευρώ.

H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία διεξάγει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υποστηρικτικών και μελετητικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Cross4all», με εκτιμώμενη αξία 186.580 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών όπως σχεδίαση, μετάφραση, παραγωγή, αναπαραγωγή και μεταγραφή σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές υλικού επικοινωνίας και προβολής της Πράξης D2.3.2 Communication material and tools, διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, ανάπτυξη και συντήρηση προσβάσιμου ιστότοπου επικοινωνίας και προβολής της Πράξης D2.3.4 Project website, σχεδίαση, παραγωγή και παρουσίαση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και ενημέρωση σε ζητήματα ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για φορητές συσκευές για την υποστήριξη πολιτών και επισκεπτών της διασυνοριακής περιοχής του Προγράμματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
είναι η 28/05/2020.