Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και η ρουμάνικη Asociatia Producatorilor De Fructe Sud-Fructprod προκηρύσσουν ανοιχτό spec με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του project «EU Fresh Fruit Adventure», και συγκεκριμένα του έργου «Information project for Promotion of Fresh fruits to restore the market conditions in the internal market (Romania, Sweden and Bulgaria)».

Στο πλαίσιο του έργου, θα δοθεί έμφαση τόσο στα νέα Μέσα (ιστοσελίδες, social media, webinars και online διαφημίσεις), καθώς και σε παραδοσιακές μεθόδους προβολής (εκδόσεις). Θα αξιοποιηθούν κλασικές μέθοδοι, όπως εμπορικές εκθέσεις και B2B workshops, αλλά και experiential ενέργειες, όπως roadshows, με στόχο το engagement με το καταναλωτικό κοινό. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 747.678 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 18η Δεκεμβρίου 2020.