Ο Δήμος Στυλίδας διεξάγει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας».

Το έργο περιλαμβάνει: α) τη διαδραστική ψηφιοποίηση πέντε ιστορικών Ιερών Μονών που βρίσκονται εντός της διοικητικής ενότητας του Δήμου Στυλίδας και των κειμηλίων τους μέσω γεωχωρικής προβολής σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ανακοινώσεων για εκδηλώσεις και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων, β) τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης σε χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του Εχίνου σε ειδική αίθουσα ψηφιακής περιήγησης.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 229.794 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 14/11/2022.