Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Climate-KIC
Επιστρέφει και φέτος ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός «πράσινων» startups ClimateLaunchpad, ο οποίος αναζητά νέες ιδέες στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας και καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι -μαθητές, φοιτητές, νέες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ερευνητές- μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους μέχρι τις 10 Μαΐου στη σελίδα climatelaunchpad.org. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε θέματα καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή Climate-KIC, με αρμόδιο φορέα διεξαγωγής σε Κύπρο και Ελλάδα την κυπριακή πλατφόρμα επιτάχυνσης ιδεών, Chysalis LEAP. Οι 10 καλύτερες ομάδες αποκτούν πρόσβαση στο «επιχειρηματικό σχολείο» Climate-KIC accelerator και η καλύτερη ιδέα λαμβάνει επίσης χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, η δεύτερη 5.000 ευρώ και η τρίτη 2.500 ευρώ.