Από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, με προϋπολογισμό 213.000 ευρώ

Το μουσείο ελληνικής λαϊκής τέχνης προκηρύσσει τη δημιουργία ενός εικονικού/ ψηφιακού μουσείου και μιας βιωματικής έκθεσης με θέμα την καθαριότητα και τον καλλωπισμό του σώματος σε διαχρονική και διαπολιτισμική προσέγγιση με έμφαση στους νεώτερους χρόνους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάδειξης του μνημείου του Λουτρού των Αέρηδων ως αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των πολιτισμικών στοιχείων, φορέας των οποίων είναι το μνημείο αυτό και την προβολή των μοναδικών στο είδος τους συλλογών του.

Το όλο έργο αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες δράσεων: Δράσεις υποδομής, δημιουργία εικονικού μουσείου, δημιουργία βιωματικού τμήματος του έργου, δράσεις δημοσιότητας και πιλοτική λειτουργία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 213.983 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 2 Νοεμβρίου.