Γραμμή κοινού για τα ταξί

Αφορά την παροχή πληροφόρησης προς το επιβατικό κοινό όλης της χώρας για θέματα επιβατικών δημόσιας χρήσης -ταξί-, καθώς και την καταγραφή παραπόνων, καταγγελιών και παρατηρήσεων σε σχέση με την εξυπηρέτηση των επιβατών ταξί”. Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 570.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 Αυγούστου.