Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Συγκεκριμένα, στόχος της σύμβασης είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της χρηματοδότησης της συνδεδεμένης με θέση εργασίας μάθησης και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις και στον ενήλικο πληθυσμό. Θα αξιοποιηθούν δε στατιστικά αποτελέσματα από την 4η έρευνα για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (CVTS4) και την έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων του 2012.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου.

PUBLIC – USED GAMES
Τα καταστήματα Public παρέχουν για τους επισκέπτες τους την υπηρεσία Used Games, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα παλιά τους games και να αγοράσουν νέα ή μεταχειρισμένα σε προσιτές τιμές. Όλα τα μεταχειρισμένα games συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 90 ημερών.