Προϋπολογισμός 1,1 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην υποστήριξη της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας και του ΣΕΒ, για την ανάπτυξη λειτουργίας ενός μηχανισμού παρέμβασης ο οποίος σε πρώτη φάση θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τα προβλήματα διοικητικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε δεύτερη φάση θα πραγματοποιεί αξιολόγηση των προβλημάτων, διατύπωση προτάσεων και διαβούλευση με τη δημόσια διοίκηση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ρυθμίσεων.

Τέλος σε τρίτη φάση θα παρακολουθεί την ποιότητα των σχέσεων των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με την διεξαγωγή ερευνών γνώμης των επιχειρήσεων σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς αυτές. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών λήγει σήμερα (22/11). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ.