Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 63.674 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 22/07/2019.