Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής έντυπου υλικού προβολής, διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων και εκπόνησης μελετών, για τις δράσεις του έργου BALKANET - Balkan Ideas Network For Sustainable Innovations In The Agro-Food Sector», στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 63.674 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 22/07/2019.