Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας αναζητά 3 οικονομικούς φορείς από ευρύ πεδίο υπηρεσιών επικοινωνίας προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες οι οποίες «να προκαλούν το ενδιαφέρον και την κατανόηση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να προωθούν την ευαισθητοποίηση, τη γνώση και την κατανόηση όσον αφορά το θεσμικό όργανο και τις εργασίες του και να ενισχύουν την διαφάνεια σε ό,τι αφορά διάφορες ομάδες στόχους».

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 28 Οκτωβρίου.