Με τίτλο «Η Τέχνη του Επιχειρείν»

Τα θεματικά πεδία του διαγωνισμού είναι τα Τουρισμός-Βιομηχανία και Μεταποίηση, Υπηρεσίες, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Σπουδαστές και απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ μπορούν να υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις στην ιστοσελίδα www.delta-iek.gr, έως και τις 9 Μαΐου. Εκπαιδευτικοί του Τομέα Οικονομίας & Διοίκησης θα επιλέξουν τις 10 πιο ρεαλιστικές ιδέες σε επίπεδο καινοτομίας και θα τους παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση σε θέματα business plan, budgeting και υλοποίησης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διακρίνοντας τις τρεις πιο καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις, οι οποίες θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» που εφαρμόζει η Γενική Γραμματείας Νέας Γενιάς.