Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του Υποέργου 4 με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης για την Προώθηση της Διαλογής στην Πηγή» του έργου Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης στον Δ. Καλαμαριάς.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 111.364 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 23/10/2023.