Ο Δήμος Αιγάλεω διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο «Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Αιγάλεω”».

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής: Σχεδιασμός καμπάνιας ενημέρωσης και παρακίνησης, Ενέργειες ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων (ημερίδες, street events), Δράσεις ενημέρωσης σχολικής κοινότητας (εκδηλώσεις βιωματικές στα Δημοτικά σχολεία), Διενέργεια θεματικών διαδικτυακών διαγωνισμών στα Γυμνάσια και Λύκεια, Δράσεις ψηφιακής καμπάνιας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Δημιουργία ιστοσελίδας, Δημιουργία διαφημιστικού spot για ραδιόφωνο.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 89.280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 12 μήνες. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 01/09/2023 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται στις 18/09/2023.