Προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας 2007-2013. Ο προϋπολογισμός είναι 209.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου.