Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για το Υποέργο 1 «Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας» στο πλαίσιο του Έργου «Προωθώντας την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας».

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων όπως εκστρατεία ενημέρωσης ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα δικαιώματά τους, εργαστήρια προώθησης της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, σεμινάρια και δίκτυο ενεργοποίησης νέων με αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 126.977 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 25/01/2023.