Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπου

Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται έως τα 30.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΟΠΕ.