Δημιουργία εντύπων προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων

Η διάρκεια του έργου είναι 60 ημέρες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου στα γραφεία του ΟΠΕ.