Ο ΟΝΑ-Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάληψη εκτέλεσης της εργασίας «Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, προγραμμάτων, συνεδρίων, ημερίδων κλπ δραστηριοτήτων του ΟΝΑ σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.777 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου.