Ενέργειες δημοσιότητας

Το έργο έχει προϋπολογισμό 29.735 ευρώ. Στόχος του έργου είναι να χρησιμοποιηθεί όλη η τεχνογνωσία και η εμπειρία του έργου CycleCities και να χαραχτεί μια επικοινωνιακή στρατηγική προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και ένταξης του ποδηλάτου στη ζωή της πόλης, που δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία υποδομής για το ποδήλατο αλλά και στην ανάπτυξη και χρήση επικοινωνιακών μέσων που δύνανται να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και το κοινό να ενημερωθούν για τα οφέλη, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του ποδηλάτου στη ζωή της πόλης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.