Διαφημιστική προβολή, με προϋπολογισμό 230.000 ευρώ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 232.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εντύπων (CD-Rom, πληροφοριακό έντυπο, θεματικά έντυπα, Press kit, τσάντες, χάρτες, αφίσες), καταχωρίσεων, ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1η Δεκεμβρίου.