Τουριστική προβολή, ύψους 100.000 ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 99.350 ευρώ και έχει διάρκεια 5 μήνες. Οι υπηρεσίες, αφορούν σε δημιουργία λογοτύπου, σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων, προβολή στα ΜΜΕ, κ.α. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου.