Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και κατ’ επέκταση τη μείωση δαπανών και την παρακολούθηση των εσόδων στο δήμο Ιλίου. Στο πλαίσιο του έργου θα ακολουθηθούν τεχνολογικές και λειτουργικές πρακτικές που μειώνουν το κόστος λειτουργίας και βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα των υπηρεσιών και θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές του δήμου όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υποστήριξη του ΕΠ ΚτΠ (διαδικτυακή πύλη, χάρτες GIS). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 265.455 ευρώ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 2 Αυγούστου.