Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη δράση «Αναβάθμιση και υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, για την ενημέρωση των πολιτών, που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 5 του έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Ο προϋπολογισμός είναι 32.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 7 Απριλίου 2014.