Το έργο έχει προϋπολογισμό 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και προθεσμία υποβολής 27 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι έχουν κατατεθεί διευκρινιστικά ερωτήματα από 4 ενδιαφερόμενες πλευρές, τα οποία και απαντήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή.