Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την υποστήριξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του γραφείου πληροφοριών στην Αθήνα. Το έργο αφορά σε υπηρεσίες design και διοργάνωσης εκδηλώσεων και έχει προϋπολογισμό ύψους 840.000 ευρώ συνολικά. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 30 Ιουλίου.