Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών που εντάσσονται στην πράξη «διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί, Music Box». Στις εργασίες αυτές, περιλαμβάνονται η πληροφόρηση και δημοσιότητα, δημιουργία ψηφιακής παραδοσιακής μουσικής βιβλιοθήκης, κ.α. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 210.000 ευρώ και η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι 30 Ιουλίου.